Zmodernizowałeś maszynę lub jeszcze tego nie zrobiłeś? Sprawdź jej zgodność z nową Dyrektywą 2009/104/WE !!!

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące modernizacji maszyn podlegających dyrektywom 2009/104/WE i 2006/42/WE oraz odpowiedzialności prawnej i obowiązków użytkowników producentów maszyn.

Podczas szkolenia wykładowca:

  • wskaże i omówi

-obowiązki i odpowiedzialność prawną ciążącą na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikające z przepisów aktualnie obowiązujących;

  • odpowie na następujące pytania:

-jakie obowiązki i odpowiedzialność ciążą na producentach maszyn,

-jaka jest metodologia oceny maszyn,

-kiedy zachodzi proces modernizacji maszyny i jakie pociąga za sobą konsekwencje i obowiązki,

  • wyjaśni wątpliwości najbardziej nurtujące użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.
  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87