Nowość - Szkolenie – Połączenia kołnierzowe

Zapraszamy do udziału w szkoleniach personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie, prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 1591-4.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących oraz nadzorujących montaż połączeń kołnierzowych. Podczas szkolenia omawiane są następujące tematy:

-Typy kołnierzy oraz uszczelek

-Bezpieczny montaż i demontaż połączeń kołnierzowych oraz zasady BHP obowiązujące podczas tych czynności

-Wymagania szczelności

-Zajęcia praktyczne montażu połączeń kołnierzowych oraz próba szczelności

 

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym UDT. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szczegółowe informacje:

Zuzanna Pochel

32 238-27-87 wew. 19

515-159-676

szkoleniabbp@bhpsiewie.com.pl

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87