Szkolenia dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Specjalnie dla Państwa

w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy proponujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy.

Program Szkolenia

 • Ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego w zakładzie pracy
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
 • Zapobieganie pożarom, postępowanie w przypadku powstania pożaru
 • Zwalczanie pożarów, podręczny sprzęt gaśniczy
 • Ewakuacja
 • Zajęcia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuacja

Więcej informacji

Ewa Głowania
tel.: 032 238-89-21
email: szkoleniabhp@bhpsiewie.com.pl

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87