Harmonogram - szkolenia miękkie

W przypadku szkoleń miękkich wszystkie terminy są do uzgodnienia.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Efektywna i skuteczna sprzedaż

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Profesjonalna obsługa trudnego klienta
 • Handlowanie to gra!!! czyli jak grać aby wygrać
 • Telefoniczna obsługa Klienta

Efektywne zarządzanie i rozwój firmy

 • Zarządzanie przez cele
 • Skuteczne zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Trening gotowości do zmian
 • Trening skuteczności osobistej
 • Trening umiejętności twórczego i pozytywnego myślenia
 • Umiejętność przeprowadzania prezentacji
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Zasady budowania prezentacji
 • Praca zespołowa
 • Public relations
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenia dla kadry kierowniczej

 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Cechy dobrego lidera w zespole
 • Coaching – metodą kierowania zespołem pracowników
 • Controlling i budżetowanie w firmach
 • Inwazja perswazji czyli jak sprawić aby inni robili, to co chcemy
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Motywacja i zarządzanie zespołem
 • Motywowanie – chcieć to móc!
 • Rekrutacja i selekcja w praktyce
 • Systemy oceny pracy
 • Sztuka motywowania i perswazji
 • Tu zaszła zmiana, czyli jak wprowadzić zmiany w firmie
 • Uwaga mobbing, czyli o co może Cię oskarżyć pracownik
 • Zarządzanie projektem

Szkolenia z tematyki marketingu

 • Plan Marketingowy
 • Marketing Business To Business
 • Marketing w Małym Przedsiębiorstwie
 • Budowanie Wizerunku Marki
 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87