Przekłady i tłumaczenia

W naszej opinii, aby wykonać poprawny przekład tekstu lub tłumaczenia rozmowy, tłumacz powinien posiadać dobrą znajomość zagadnienia, które jest przedmiotem opracowania. 

Zgodnie z tym założeniem, Firma nasza oferuje profesjonalne usługi w zakresie wykonywania przekładów i tłumaczeń z języka angielskiego na polski i vice versa, następujących dokumentów:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 
 • instrukcje konserwacji i napraw maszyn i urządzeń technicznych, 
 • instrukcje bezpiecznej obsługi, 
 • dokumentacje technologii, 
 • korespondencja w zakresie współpracy, 
 • inne dokumenty, w tym również dokumenty prawne, związane z działalnością firm.
 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87