Nasza firma już od wielu lat organizuje kursy i szkolenia przyuczające do zawodu, które kończą się stosownym egzaminem. Duże doświadczenie, fachowa kadra i dostęp do najnowszych technologii gwarantują dużą skuteczność oraz wysoki poziom naszych szkoleń. 

Wszystkie kursy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi wymogami, a absolwenci otrzymują odpowiedni dokument potwierdzający nabyte podczas szkolenia umiejętności.

Organizujemy m. in. kursy:

 • Szkolenia nabycia lub potwierdzenia uprawnień elektroenergetycznych w zakresie E i D dla grup G1, G2, G3
 • Szkolenia uzyskania uprawnień do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych
 • Szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji dźwigów
 • Szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji suwnic
 • Szkolenia w zakresie obsługi wciągarek, wciągników
 • Szkolenia w zakresie obsługi żurawi
 • Szkolenia w zakresie obsługi  układnic magazynowych
 • Szkolenia w zakresie obsługi podestów ruchomych
 • Szkolenia hakowych
 • Szkolenia montażystów rusztowań

Kontakt

 

Zuzanna Pochel

Tel. 32 238 27 87

tel.: 515 159 676

e-mail: zuzannapochel@bhpsiewie.com.pl

szkoleniabbp@bhpsiewie.com.pl

 

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87