Ośrodek Szkoleń BHP i PPOŻ

 

Organizujemy m. in. szkolenia:

 • Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla wszystkich grup zawodowych (robotniczych, administracyjno-biurowych, kierujących kracownikami, inżynieryjno-technicznych i pracodawców) 
 • Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ i ewakuacji
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenia z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Kursy pedagogiczne wszystkich typów
 • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest lub inne substancje szkodliwe dla zdrowia
 • Szkolenia miękkie z zakresu zarządzania, biznesu i marketingu
 • Inne szkolenia organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy

Ewa Głowania

szkoleniabhp@bhpsiewie.com.pl

Tel. 32 238 89 21

Tel. kom 500 128 229

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87