OPERATY PRZECIWPOŻAROWE

W związku ze zmianą Ustawy o odpadach z lipca 2018 r. Biuro nasze posiada specjalistów z odpowiednimi uprawnienia i doświadczeniem do opracowania operatów przeciwpożarowych. Są one niezbędne do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów dla Podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. Ustawy o odpadach.

 

Napisz do nas

Treść: Podpis:

 

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87