Ocena ryzyka zawodowego

Przepisy obowiązujące pracodawcę

Art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

W wypełnieniu powyższego obowiązku, nasza firma występuje z ofertą wykonania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w oparciu o obowiązującą procedurę: 

 • powołanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe,
 • przegląd stanowisk pracy,
 • klasyfikacja czynności wykonywanych na stanowisku,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • analiza ryzyka zawodowego,
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
 • wydanie zaleceń i określenie środków profilaktycznych.

Opracowanie ryzyka zawodowego oraz zapoznanie pracownika z oceną za potwierdzeniem pisemnym, zaświadcza, że pracodawca wypełnił obowiązek wynikający z Kodeksu pracy, oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie.

 

Nie płać 30 000 zł grzywny za brak oceny ryzyka!

Zamów sporządzenie oceny ryzyka zawodowego lub doradztwo przy jej sporządzaniu.

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87