Zmiana terminu szkoleń - aktualizacja!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w dniach od 16 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 włącznie wszystkie szkolenia organizowane na terenie ośrodków szkoleniowych Biura Bezpieczeństwa Pracy są odwołane.

O kolejnych terminach poinformujemy pocztą elektroniczną w możliwie najszybszym czasie.

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87