Szkolenie - Webinarium

Pracodawca i pracownik: prawa i obowiązki w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzanych rozwiązań antykryzysowych.

Data szkolenia 29.05.2020

Zgłoszenia najpóźniej do 27.05.2020

Tematyka:

A. Zatrudnianie w czasie pandemii

B. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy

C. Świadczenie pracy i czas pracy w czasie pandemii

D. Rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, narzędzia umożliwiające ograniczenie zatrudnienia

E. Źródła prawa pracy: Zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia

F. Nowe rozwiązania antykryzysowe - projekt - TARCZA 3.0.

 

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87