Szkolenie - RODO 2018 – NOWE OBOWIĄZKOWE PROCEDURY - 6.11.2017

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego zaprasza na szkolenie w zakresie: RODO 2018 - NOWE OBOWIĄZKOWE PROCEDURY 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie w maju 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć WSZYSTKICH PODMIOTÓW, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami zachodzącymi w rozporządzeniu i rozpocząć przygotowania już teraz.

W egzekwowaniu nowego prawa ma pomóc zaostrzenie kar tj. określenie maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów, które to kary mogą sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Wstępne wyjaśnienie celu szkolenia.
 2. Obecne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich firm.
 3. Podsumowanie - co każda firma na dzień dzisiejszy powinien spełnić?
 4. Dyskusja – odpowiedzi na pytania z sali .

    PRZERWA

 

 1. Czym jest RODO i kim będzie IOD (Inspektor ochrony danych)?
 2. Kto ma obowiązek powołania IOD i jak to zrobić?
 3. Omówienie RODO vs. obecne przepisy prawa (szczegółowe wymagania dot. zgody, obowiązku informacyjnego, powierzenia danych osobowych, archiwizacji, systemów informatycznych).
 4. Obecny wykaz baz danych osobowych vs. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 5. 6 razy analiza ryzyka wg wymagań RODO.
 6. Co to jest ryzyko – czynniki ryzyka?
 7. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (czas: 72 godziny od naruszenia).
 8. Kodeksy postępowania, certyfikacja, kontrole, karalność.
 9. Podsumowanie - co firma powinna przygotować do maja 2018r.?
 10. Dyskusja – odpowiedzi na pytania z sali.

 

Szkolenie poprowadzi doświadczony Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych p. Anna Słodczyk.

 

Szkolenie odbędzie się 6 listopada 2017r. godz: 8:00-14:00 w siedzibie BBP ul. Portowa 16Z, Gliwice.

Koszt Szkolenia wynosi 300 zł. W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, bufet kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata zaliczki 100 zł i przesłanie na mail/faks potwierdzenia dokonania przelewu do 30.10.2017 r.

Dopłatę (200 zł)  za udział w szkoleniu należy wnieść na konto po otrzymaniu od BBP potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem. BBP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Nr Konta BBP: 19 2490 0005 0000 4530 8812 4919

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji zaliczka przepada. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów (dopłaty 200 zł.). Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel.: 32 238 27 87 lub e-mail: bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl

 

 

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87