Szkolenia E-learning

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że organizujemy niżej wymienione szkolenia w formie e-learningu:

W języku polskim:

Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracodawców i osób kierujących pracownikami, przedstawicieli handlowych, nauczycieli, dyrektorów szkół, służby medycznej, pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z pierwszej pomocy

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

W języku angielskim:

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno–technicznych, pracodawców

Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracodawców

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87