PRZYGOTOWANIE FIRMY DO RODO 2018 !! - szkolenie

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego zaprasza na szkolenie w zakresie: PRZYGOTOWANIE FIRMY DO RODO 2018 !!

 

AGENDA SZKOLENIA:

 1. Wstępne wyjaśnienie celu szkolenia
 2. Cel uchwalenia i zasady RODO
 3. Czy RODO zmienia wszystkie zasady i dokumenty – omówienie wykorzystania dotychczasowych dokumentów i procedur dla celów realizacji wymagań RODO.
 4. Definicje pojęć w RODO.
 5. Pojęcie Inspektora danych (IOD), jego zadania i kompetencje oraz określenie zasad dla firm i organizacji  dotyczących powołania IOD

PRZERWA

 1. Omówienie podstawowych wymagań organizacyjnych RODO  (szczegółowe wymagania dot. zgody, obowiązku informacyjnego, powierzenia danych osobowych, archiwizacji, systemów informatycznych)
 2. Obecny wykaz baz danych osobowych vs. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – jak stworzyć rejestr czynności na przykładzie wzorca przedstawionego przez obecny Organ Nadzoru.
 3. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (czas: 72 godziny od naruszenia)

PRZERWA

 1. Obowiązkowa analiza ryzyka wg wymagań RODO
 2. Co to jest ryzyko – czynniki ryzyka
 3. Ćwiczenia dot. zrozumienia prowadzenia analizy ryzyka
 4. Podsumowanie - co firma powinna przygotować do 25 maja 2018r.?
 5. Dyskusja – odpowiedzi na pytania z sali

 

Szkolenie poprowadzą doświadczeni Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie odbędzie się 15 maja 2018r. godz: 8:00-14:00 w siedzibie BBP ul. Portowa 16Z, Gliwice.

Koszt Szkolenia wynosi 300 zł. W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, bufet kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata zaliczki 100 zł i przesłanie na mail/faks potwierdzenia dokonania przelewu do 10.05.2018 r.

Dopłatę (200 zł)  za udział w szkoleniu należy wnieść na konto po otrzymaniu od BBP potwierdzenia odbycia się szkolenia na 3-4 dni przed szkoleniem. BBP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

Nr Konta BBP: 19 2490 0005 0000 4530 8812 4919

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji zaliczka przepada. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów (dopłaty 200 zł.). Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel.: 32 238 27 87 lub e-mail: bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt.

 • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
  z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

 • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
  tel.: (+48 32) 238 27 87