Instrukcje stanowiskowe

Przepisy obowiązujące pracodawcę

Art. 2374 Kodeksu pracy:

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 

Działalność Biura Bezpieczeństwa Pracy

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku występujemy z ofertą wykonywania instrukcji stanowiskowych bhp w oparciu o następującą procedurę: 

  • instrukcje bezpiecznej obsługi wykonywane są dla maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa pracodawcy lub używanych przez jego pracowników do świadczenia usług na terenie innych przedsiębiorstw,
  • instrukcje wykonywane są indywidualnie dla każdego miejsca pracy lub maszyny na podstawie analizy zagrożeń, którą przeprowadza się w oparciu o wyniki inspekcji miejsca pracy, wywiadów z pracownikami obsługi oraz gruntownego przeglądu dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia. 

Instrukcja stanowiskowa bhp wykonana w oferowanej formie,  potwierdzona podpisem przez pracownika, zaświadcza że pracodawca wypełnił swój obowiązek wynikający z przepisów bhp w tym zakresie.

 

Zapytaj o szczegóły lub zamów instrukcje - napisz do nas.

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87