Historia

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego powstało w 1989 roku. W 2009 roku obchodziliśmy 20-lecie swojego istnienia. Od samego początku nasze działania skupiały się na trosce o naszego klienta. To jego zadowolenie stało na piedestale działalności naszej firmy. Patrząc z perspektywy czasu można śmiało stwierdzić, że dokonaliśmy trafnego wyboru.

BBP zostało założone przez Zdzisława Szpargałę do dziś piastującego funkcję właściciela firmy. To zaangażowanie i konsekwencja w realizacji postawionych sobie celów doprowadziły do zbudowania solidnej i trwałej firmy wyznającej zasadę fair-play.

Nasza firma od samego początku rozwijała się prężnie i z biegiem czasu poszerzała swoją ofertę. Początkowo firma mieściła się na ulicy Zwycięstwa 13. W miarę poszerzania swojej oferty i rozwoju poszczególnych działów główna siedziba firmy została przeniesiona na ulicę Zwycięstwa 7/5, a następnie na ul. Portową 16Z gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Działalność firmy od samego początku związana była z szeroko pojętym Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Chcąc sprostać zapotrzebowaniu naszych odbiorców, czyli wszystkich firm, które dążą do spełnienia wymagań stawianych im przez przepisy Prawa Pracy, ukierunkowaliśmy naszą pracę na kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowa pracowników.

W 2002 roku Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego potwierdził i upoważnił biuro do prowadzenia działalności szkoleniowej.

W 2006 roku nasza firma uzyskała akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Właściciel w 2007 roku został uznany za Eksperta do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Biuro Bezpieczeństwa Pracy było akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej - Phare 2002 "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie "Jakość".

Biuro Bezpieczeństwa Pracy zostało uhonorowane przez Business Centre Club rekomendacją jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Jednak to nie certyfikaty ani nagrody czynią nas wielkimi,
ale zadowoleni klienci, którzy wracają
i nowi, którzy się pojawiają.

  • Biuro Bezpieczeństwa Pracy
    z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego

  • ul.: Portowa 16Z, 44-102 Gliwice
    tel.: (+48 32) 238 27 87